jump to navigation

Webb 2.0 i verkligheten april 11, 2008

Posted by Peter Johansson in Web 2.0.
Tags:
comments closed

The Wisdom of Student 2.0 från Will Richardsons blogg:

Annonser

How Creativity is being strangled by the law februari 21, 2008

Posted by Peter Johansson in Kreativitet, Web 2.0.
Tags: , ,
comments closed

Jag snubblade precis över en föreläsning av Larry Lessig från TED-seminariet förra året . Det är ett spännande innehåll men framförallt blir jag imponerad hur dessa drillade föreläsare synkar sina PP-slides till sitt budskap. I det här fallet är jag övertygad att han kan köra presentationen även när han sover :- )

Vad händer nu inom IT och lärande, e-lärande och webb 2.0 januari 23, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Digitala lärresurser, E-lärande 2.0, Personliga lärmiljöer, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

En arbetskollega intervjuade mig för några månader sedan om vad som händer inom IT och lärande. Fick en sammanfattning på mina svar som jag publicerar nedan.

Digitala lärresurser och digital kompetens
Det känns som att diskussionen i Sverige om digitala lärresurser börjar bli mera självklar. Utifrån Europaparlamentets och rådets rekommendation av 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande börjar man också ta frågan om nyckelkompetens nr 4, dvs. mediekompetens/digital kompetens på större allvar. Detta avspeglas på exempelvis MSU:s, Skolverkets, KK-stiftelsens och Diu:s olika webbplatser/bloggar. Man är dock fortfarande ganska otydliga om vilka konsekvenser detta för med sig för skola och arbetsliv (lärarrollen, lärandet, arbetslivets kompetensbehov mm).

I grannländerna är det många utvecklingsprojekt i gång. Det satsas också seriöst på digital kompetens. Här ligger Norge långt framme med sitt ”program for digital kompetanse”. Danmark satsar på e-lärande och har även flera IT-kompetens-center, t.ex. KnowledgeLab.

Användning av Web 2.0 för pedagogiska ändamål är i Sverige alltjämt i sin linda. Det beror antagligen på att det är svårt att upptäcka och använda sig av de pedagogiska möjligheterna utan egen erfarenhet av till exempel bloggar och wikis. Det är något som dagens aktiva lärare inte har möjlighet att testa av olika anledningar. Men det finns några undantag.

I kommande LMS-versioner får vi troligen se inbyggda wiki- och bloggfunktioner både för individuellt arbete och för kollaboration. Paradoxalt nog ser det ut som om utvecklingen samtidigt går både mot personal learning environments, PLE, och mot alltmer ”Corporate Learning”, collective intelligence, talent and people management samt kollaboration.

Web 2.0 har också en stark kommersiell inriktning, kanske framför allt i USA. Utan att vi kanske förstod var sajter som Amazon.com föregångare. De sålde böcker med hjälp av kundkretsens recensioner. Numera talar man snarare om ratings och rekommendationer.

Om den enorma affärspotential som Web 2.0 innebär handlar amerikanen Chris Andersons bok The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More (2006). Han myntade begreppet redan i oktober 2004 i en artikel iWired Magazine. Den ”långa svansen” syftar på en grafisk representation av alla de potentiella kunder som har ett bredare intresse än de centralt distribuerade stora hittarna. Bild från Chris Andersons blogg.

Normalt gäller 80/20-regeln, dvs: 20% av produkterna ger 80% av inkomsterna. Men Anderson talar istället om 98-procentsregeln. I en bransch som handlar med digitalt innehåll behövs inte stora fysiska lagringsytor eller dyrbara produktlanseringar. Istället kan man satsa på mångfald och på produkter som inte köps av den stora massan, men som sammantaget ändå når ut till en minst lika stor målgrupp. Ett exempel är LastFM, en stor social musikplattform. som erbjuder musik för alla smaker.

I den svenska Web 2.0-världen är Facebook idag lite av ett nav. Nu börjar företagen att följa vad som ventileras och själva använda sig av Facebook för att möta kunderna där de befinner sig. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.133637

Möjligheten att infoga Rich Internet Applications RIA innebär en helt ny situation för de etablerade medierna. Med YouTube och TV på nätet, exempelvis Joost, måste de etablerade TV-företagen konkurrera på lika villkor med alla andra producenter, professionella såväl som amatörer. Detta och många andra liknande exempel ger en ökande betydelse till Web 2.0:s demokratiska dimension.

Händelser, t.ex. seminarier och konferenser
Eden-konferensen i november, Nätverket för digitala lärresurser, On line Educa,
DIU seminarium 17 december SVIT07 om digital kompetens och medier: TV och material om film, spel och webb som digtal kompetens,
Inbjudan: Digitala lärresurser och digital kompetens”,

Nordisk minisymposium Telenor, Fornebu, 4. mars 2008: How to use Web 2.0 toolbox for teaching? http://www.nade-nff.no/

Forskning och publikationer

Det kommer ut många böcker, papers, avhandlingar och internetpublikationer men området är ganska nytt så det är först nu som forskningen börjar att ge resultat.

Exempel på skribenter

 • Stephen Downes, verksam vid National Research Council, Institute for Information Technology, Moncton, New Brunswick, Canada: online learning, content syndication, and new media.
 • Web 2.0-kritikern Andrew Keen, utdrag ur boken The Cult of the Amateur,
  Keens blogg.
 • James Surowiecki The Wisdom of Crowds: Small groups exhibit more intelligence than isolated individuals and that collective intelligence, that emerges from the collaboration and competition of many individuals, shapes business, economies, societies and nations.)
 • Marc Prensky: (Do they think differently? Om digitala infödingar och digitala immigranter) Prenskys blogg.
 • Will Richardson har skrivit boken Blogs, Wikis, Podcasts and other Powerful Web Tools for Classrooms. Han är flitig både på sin wiki och sin blog.
 • Elza Dunkelz blog Nätkulturer Hennes avhandling heter Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet, artiklar som kan laddas ned
 • Fredrik Paulssons blogg
 • Kollegiets bloggar Unga nätkulturer och Omvärldsbloggen

2. Ser du några trender i det som sker inom området?

Trender eller ”hypar”? Svårt att säga vad som är vad. Här är några områden som det pratas mycket om för närvarande. Det som ofta är en hype för vissa har inte på långa vägar nått klassrummen ute i landet. Så är det en ”hype” trots att ingen praktiskt använder det?

 • Arbetslivets lärande och e-learning 2.0
 • PLE, Personal learning environments, förs fram både som alternativ till LMS och som lärverktyg tillsammans med wikis, bloggar och andra Web 2.0-verktyg i skola och arbetsliv.
 • Sociala nätverk och nya generationens webbläsare, exempelvis Flock som bygger in gränssnitt från de sociala nätverk som man är medlem i.
 • Virtuella världar: Second Life har dock en ganska hög teknisk tröskel att ta sig över.
 • Dataspel och lärande

Twitter januari 23, 2008

Posted by Peter Johansson in Blandat, Web 2.0.
Tags: ,
comments closed

Jag har precis testat Twitter där jag med korta textmeddelanden kan berätta vad jag gör just nu. But why?  Kan inte begripa vad jag ska ha det till. Vad är det jag missar?

OECD publicerar rapport om sociala nätverk och användargenerat innehåll oktober 22, 2007

Posted by Peter Johansson in OECD, OER, Sociala nätverk, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

bok

OECD har nyligen släppt en rapport om sociala nätverk och användargenerat innehåll. Jag har inte hunnit läsa den själv än men har ett ex på väg. Utifrån en snabbtitt på PDF-dokumentet som är kostnadsfritt att ladda ner så finns det en del intressant statistik om hur användningen av dessa tjänster ser ut. OECD-rapporten ger inte bara exempel på olika verktyg och tjänster utan diskuterar även den ekonomiska drivkraften och affärsmodeller som de ger upphov till.

Om ni ändå är på OECD sajt så finns det även en intressant rapport om öppna digitala lärresurser (som på engelska förkortas OER). KK-stifltelsen ligger även bakom den rapporten.

Publicerat av Peter

Bloggar i undervisningen oktober 4, 2007

Posted by Peter Johansson in Bloggar, Web 2.0.
Tags: ,
comments closed

Learning Net har under en tid efterlyst lärare som praktiskt använder bloggar i undervisningen men inte fått in så många svar. Som de själva skriver så diskuterar många lärare att använda bloggar i undervisningen men få har tagit steget ut. Häromdagen så skrev de dock om ett bra exempel. Det är Andreas Nyström som arbetar på Karlstad universitet som berättar hur han använder bloggar i undervisningen.

Här ger Andreas ett exempel på hur en klassblogg.

Real learning i virtual words oktober 2, 2007

Posted by Peter Johansson in Konferens, Virtuella världar, Web 2.0.
Tags: ,
comments closed

Jag har precis anmält mig till EDEN-konferensen som i år ska hållas i Stockholm den 24-26 oktober. Konferensen har fått namnet Real learning in virtual words. Det är första gången jag är med på en EDEN-konferens och det ska bli intressant att delta.

En fråga bara, är det någon mer än mig som reagerar på organisationer som arbetar med distanslärande och e-lärande själva har hopplösa sajter? EDEN toppar den ligan. Lite användbarhet måste man ändå kunna kräva av en sådan stor organisation?

Föreläsning om Web 2.0, nya digitala kompetenser och en förändrad lärarroll september 26, 2007

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Vuxenutbildning, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

Vuxenpedagogiskt Forum – nätverk kring vuxenutbildning.
Presentationen från nätverksträffen på CFL i Norrköping. Tack för en givande diskussion!


Presentationen går att ladda ner från Slidehare