jump to navigation

Hur används Internet och ny teknik? november 20, 2007

Posted by Peter Johansson in Blandat, Digital kompetens, Mediekompetens.
Tags: ,
comments closed

Nästan svårt att hänga med i alla olika projekt och studier som startas över landet. Här är två intressanta:

Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007- En framsyn av morgondagens Internetanvändning.
”InternetExplorers ska belysa hur Internet används inom universitets- och högskolevärlden. Studien ska utgöra ett underlag för en kvalificerad analys och framsyn av morgondagens breddanvändare av Internet. Den ska ingå i en vidare diskussion om nya användarmönster som i sin tur tolkas i skenet av dess potentiella innovationskraft. Målet är att skapa och sprida ny kunskap om centrala förutsättningar för utformning av framgångsrika IT-baserade tjänster.”

Ung kommunikation
”Personal inom lärarutbildning och skola måste därför få ökad kunskap om digitala ungdomskulturer och på vilket sätt dessa påverkar undervisning och lärande.”

Will Richardson om ny mediekompetens oktober 10, 2007

Posted by Peter Johansson in Mediekompetens, Video.
Tags: ,
comments closed

Will Richardson som har skrivit boken Blogs, wikis, podcast, and other powerful webtools for classrooms pratar på en konferens om mediekompetens. Konferensen ägde rum i slutet av september och Stephen Downes har lagt upp en video från Will Richardson presentation som finns att hitta på Google Video. Eller här i bloggen:

Publicerat av Peter

Digital kompetens och mediekompetens september 20, 2007

Posted by Peter Johansson in Okategoriserade.
Tags: , ,
comments closed

Idag ska jag delta i ett seminarium om mediekompetens i förhållande till den digitala kompetensen. Initiativtagare till seminariet är Datorn i utbildningen. Digital kompetens är en av nyckelkompetenserna som EU-parlamentet tog fram under hösten 2006. Mediekompetens inte ett lika nytt begrepp utan har funnits med så länge vi har haft olika medier. Skillnaden är dock att mediekompetensen och den digitala kompetensen inom vissa områden börjar överlappa varandra i ett digitalt samhälle.

EU-kommissionen definerar mediekompetensen så här:
Mediekompetensen berör alla medier, även tv och film, radio och inspelad musik, tryckta medier, videospel, Internet och annan ny digital kommunikationsteknik. Tack vare ny teknik kan vem som helst att publicera sig. Därmed har också förmågan att tolka de olika mediebudskap som vi bombarderas med varje dag fått stor betydelse, med tanke på den enorma mängd information och innehåll som nu finns tillgänglig via bredbandsnät. Mediekompetens handlar om att veta hur man får tillgång till, analyserar och värderar bilder, ljud och budskap och att kunna använda sig av den förmågan i valsituationer. Mediekompetensen hjälper alltså medborgarna att se hur medierna filtrerar intryck och åsikter, formar populärkulturen och påverkar de val som görs av enskilda människor. Mediekompetensen ger medborgarna verktygen för kritiskt tänkande och kreativ problemlösning, så att de blir upplysta konsumenter och producenter av innehåll.

Seminariet
Huvudtalare var Morten Söby från ITU i Norge. Han berättade om deras forskning runt digital kompetens och hur Norge på olika sätt satsar på att lyfta kompetensen i skolvärlden. Diskussionen efteråt var också givande och vi delades upp i mindre grupperingar för att diskutera vidare.