jump to navigation

Skillnaden mellan en lärgemenskap och personlig lärmiljö april 17, 2008

Posted by Peter Johansson in Lärgemenskaper, Personliga lärmiljöer.
Tags: , ,
comments closed

Många begrepp som ska samsas ibland. I projektets wiki har vi kort diskuterat skillnaden mellan en lärgemenskap och en personlig lärmiljö. Så här tänker jag om det:

Flera kriterier skiljer lärgemenskaper från personliga lärmiljöer, men kanske framförallt att individen är i centrum och valet av egna verktyg för kunskapsbyggande. En lärgemenskap kan mycket väl vara en del av den personliga lärmiljön men den personliga lärmiljön kan inte enbart bestå av en lärgemenskap. Den personliga lärmiljön är själva kittet mellan lärgemenskaper, informell och formell utbildning. Utifrån perspektivet livslångt lärande är det också skillnad mellan en lärgemenskap och en personlig lärmiljö. En lärgemenskap befinner sig man ofta i under en kortare tid men den personliga lärmiljön kvarstår (även om verktygen kommer att ändra på sig).

Vad tror ni? Är jag ute och cyklar? Kommentera gärna!

Annonser