jump to navigation

RSS och Internet Explorer november 21, 2007

Posted by Peter Johansson in Digitala lärresurser, RSS.
Tags: , ,
comments closed

Håller på att skapa små korta webbpresentationer om användbara verktyg. Dock väldigt ljudlösa än så länge.

Korta webbpresentationer nummer 1 – RSS och Internet Explorer
RSS

Annonser