jump to navigation

Eden Open Classroom Conference oktober 30, 2007

Posted by Peter Johansson in Konferens, Virtuella världar, Web 2.0.
Tags: ,
comments closed

Förra veckan var jag på EDEN-konferensen för första gången. Temat för årets EDEN-konferens var: Real learning i virtual worlds. Ett sådant tema skapar en förväntan som i mitt fall handlade om att få se bra konkreta exempel. Tyvärr visade det sig att jag hade alldeles för höga förväntningar på konferensen. Det handlade måhända om virtuella världar men om något verkigt lärande ägt rum framgick aldrig. En bättre rubrik skulle kanske ha varit: Går det överhuvudtaget att använda virtuella världar som Second Life till lärande? Med utgång från de olika seminarierna under konferensen så blir svaret ett nja. Men det görs tappra försök och det är roligt. Ett exempel är lektorerna Olga och Mika från Helsingfors Universitet som med entusiasm undrar om virtuella världar kan användas för att lära sig matte så är de något intressant på spåren. Inga exempel visades men framför mig såg jag hur eleverna står inne i en formel, eller flyttar runt geometriska figurer. Men riktigt där är vi inte än. Som vanligt står tekniken i vägen för pedagogiska drömmar. Datorerna måste bli bättre, snabbare bredband och virtuella världar som körs direkt i webbläsaren så att man slipper ladda ner tunga klienter.

Det finns videoupptagningar från konferensens huvudtalare på CFL:s webb.

Publicerat av Peter

Annonser