jump to navigation

Föreläsning om Web 2.0, nya digitala kompetenser och en förändrad lärarroll september 26, 2007

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Vuxenutbildning, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

Vuxenpedagogiskt Forum – nätverk kring vuxenutbildning.
Presentationen från nätverksträffen på CFL i Norrköping. Tack för en givande diskussion!


Presentationen går att ladda ner från Slidehare