jump to navigation

Digitala klyftor september 27, 2007

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens.
Tags: ,
comments closed

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ska undersöka vilka insatser som har gjorts i Sverige för att minska de digitala klyftorna mellan olika samhällgrupper enligt ett pressmeddelande från regeringen. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till.

Pressmeddelandet från Regeringen

Annonser