jump to navigation

Personliga lärmiljöer och digital kompetens mars 19, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Personliga lärmiljöer.
Tags: ,
comments closed

För några veckor sedan så startade vi upp två interna projekt för att få möjlighet att fördjupa oss inom områden som är eller kan bli intressanta för vuxenutbildningen. Först ut är begreppet personliga lärmiljöer (ofta används också den engelska förkortningen PLE, Personal Learning Environments). Med personliga lärmiljöer menar vi här en (valfri) uppsättning webb 2.0 relaterade verktyg som används för det individuella lärandet. Vilka för och nackdelar finns ur ett livslångt lärandeperspektiv och vilka pedagogiska aspekter finns det att ta ställning till. Väldigt spännande!

Det andra är begreppet digital kompetens som många pratar om just nu. Men vi ska titta på det ur ett vuxenutbildningsperspektiv. Vad är digital kompetens, hur får man den och hur kan man uppehålla kompetensen? Vi ska göra en del intervjuer och försöka sätta fingret på några av dessa frågor.

Annonser

Hur används Internet och ny teknik? november 20, 2007

Posted by Peter Johansson in Blandat, Digital kompetens, Mediekompetens.
Tags: ,
comments closed

Nästan svårt att hänga med i alla olika projekt och studier som startas över landet. Här är två intressanta:

Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007- En framsyn av morgondagens Internetanvändning.
”InternetExplorers ska belysa hur Internet används inom universitets- och högskolevärlden. Studien ska utgöra ett underlag för en kvalificerad analys och framsyn av morgondagens breddanvändare av Internet. Den ska ingå i en vidare diskussion om nya användarmönster som i sin tur tolkas i skenet av dess potentiella innovationskraft. Målet är att skapa och sprida ny kunskap om centrala förutsättningar för utformning av framgångsrika IT-baserade tjänster.”

Ung kommunikation
”Personal inom lärarutbildning och skola måste därför få ökad kunskap om digitala ungdomskulturer och på vilket sätt dessa påverkar undervisning och lärande.”

Där hjärnan tar slut tar Google vid oktober 11, 2007

Posted by Peter Johansson in Blandat, Digital kompetens.
Tags: ,
comments closed

Det är skönt att läsa att jag inte är ensam om att minnas mindre och mer och mer överlåta sökmaskiner, wikipedia, Outlook och mobilen till att slå upp ord eller för att minnas telefonnummer, e-postadresser och viktiga datum av olika slag. Eller som en arbetskamrat brukar säga: finns det inte i kalendern så finns det inte. Det betyder med andra ord att när man bestämmer en träff så existerar inte den förrän man har skickat en inbjudan i Outlook. Bekvämligheten att lasta av en massa kognitiva processer till databaser är bekväm men det går inte att låta bli att fundera på hur det påverkar mig i långa loppet?

Vikten att snabbt hitta kunskapen är viktigare än kunskapen i sig? Det tror i alla fall George Siemens. Vet ni inte vem det är? Var inte orolig, wikipedia vet det åt dig.

Publicerat av Peter

Digitala klyftor september 27, 2007

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens.
Tags: ,
comments closed

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ska undersöka vilka insatser som har gjorts i Sverige för att minska de digitala klyftorna mellan olika samhällgrupper enligt ett pressmeddelande från regeringen. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till.

Pressmeddelandet från Regeringen

Digital kompetens och mediekompetens september 20, 2007

Posted by Peter Johansson in Okategoriserade.
Tags: , ,
comments closed

Idag ska jag delta i ett seminarium om mediekompetens i förhållande till den digitala kompetensen. Initiativtagare till seminariet är Datorn i utbildningen. Digital kompetens är en av nyckelkompetenserna som EU-parlamentet tog fram under hösten 2006. Mediekompetens inte ett lika nytt begrepp utan har funnits med så länge vi har haft olika medier. Skillnaden är dock att mediekompetensen och den digitala kompetensen inom vissa områden börjar överlappa varandra i ett digitalt samhälle.

EU-kommissionen definerar mediekompetensen så här:
Mediekompetensen berör alla medier, även tv och film, radio och inspelad musik, tryckta medier, videospel, Internet och annan ny digital kommunikationsteknik. Tack vare ny teknik kan vem som helst att publicera sig. Därmed har också förmågan att tolka de olika mediebudskap som vi bombarderas med varje dag fått stor betydelse, med tanke på den enorma mängd information och innehåll som nu finns tillgänglig via bredbandsnät. Mediekompetens handlar om att veta hur man får tillgång till, analyserar och värderar bilder, ljud och budskap och att kunna använda sig av den förmågan i valsituationer. Mediekompetensen hjälper alltså medborgarna att se hur medierna filtrerar intryck och åsikter, formar populärkulturen och påverkar de val som görs av enskilda människor. Mediekompetensen ger medborgarna verktygen för kritiskt tänkande och kreativ problemlösning, så att de blir upplysta konsumenter och producenter av innehåll.

Seminariet
Huvudtalare var Morten Söby från ITU i Norge. Han berättade om deras forskning runt digital kompetens och hur Norge på olika sätt satsar på att lyfta kompetensen i skolvärlden. Diskussionen efteråt var också givande och vi delades upp i mindre grupperingar för att diskutera vidare.