jump to navigation

Resurser om IT och lärande från Stefan Pålsson januari 27, 2009

Posted by Peter Johansson in Blandat, Sociala bokmärken.
Tags: , ,
comments closed

Stefan Pålsson har under flera års tid bloggat och skrivit en mängd olika artiklar om IT och lärande bland annat för Myndigheten för skolutveckling (numera Skolverket) och KK-stiftelsen. Nu har han taggat upp sitt digra arkiv på Delicious under ett par olika kategorier:

Artiklar på IT för pedagoger och Kolla källan är länkade på delicious.com/hyperfinder_skolverket.

Inläggen på Omvärldsbloggen kan nås på delicious.com/omvarldsbloggen.

Länkar till artiklar och blogginlägg som publicerats på kks.se finns samlade på delicious.com/hyperfinder_kks respektive delicious.com/framtidens_larande.

Annonser

EU föreslår hårdare kontroll av bloggare juni 27, 2008

Posted by Peter Johansson in Bloggar.
Tags:
comments closed

Ett beklagligt initiativbetänkande från en ledamot i Europaparlamentet och klubbat i parlamentets kulturutskott efter vissa justeringar. Det känns som en blandning av okunskap och elitism som skrämmer mig.  Däremot är det återigen intressant att se hur media ännu en gång vänder sig till bloggare för fördjupning

Genombrott för politiska bloggar juni 19, 2008

Posted by Peter Johansson in Bloggar, Samhällsutveckling.
Tags: ,
comments closed

Diskussionen om FRA-lagen har under den senaste tiden dominerat den svenska bloggosfären. Det har varit intressant att se hur SVT, TV4 och SvD för att nämna några har hänvisat till den heta debatten inom bloggosfären och någon beskrev den till och med som en nätrevolt. Politiska bloggar har tidigare skapat debatter men det har inte varit på så bred front som den här gången. Som jag förstår det så är det även via bloggar som diskussionen om FRA-lagen först uppmärksammades för någon månad sedan. Mig veterligen är det första gången som den virtuella arenan på riktigt har påverkat den reella makten även om det nu inte gick hela vägen.

Arga lappen april 29, 2008

Posted by Peter Johansson in Blandat, Bloggar.
Tags:
comments closed

En av de mest underhållande bloggarna just nu är Arga lappen som enligt sig själva ”frossar i de där små subtila budskapen vi människor kommunicerar med i köket, i förrådet, i tvättstugan, ja i princip överallt där vi delar utrymme.”

Pedagogbloggar januari 23, 2008

Posted by Peter Johansson in Blandat, Bloggar.
Tags:
comments closed

Pedagogbloggar. För pedagoger av pedagoger. Trevligt initiativ!

Vad händer nu inom IT och lärande, e-lärande och webb 2.0 januari 23, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Digitala lärresurser, E-lärande 2.0, Personliga lärmiljöer, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

En arbetskollega intervjuade mig för några månader sedan om vad som händer inom IT och lärande. Fick en sammanfattning på mina svar som jag publicerar nedan.

Digitala lärresurser och digital kompetens
Det känns som att diskussionen i Sverige om digitala lärresurser börjar bli mera självklar. Utifrån Europaparlamentets och rådets rekommendation av 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande börjar man också ta frågan om nyckelkompetens nr 4, dvs. mediekompetens/digital kompetens på större allvar. Detta avspeglas på exempelvis MSU:s, Skolverkets, KK-stiftelsens och Diu:s olika webbplatser/bloggar. Man är dock fortfarande ganska otydliga om vilka konsekvenser detta för med sig för skola och arbetsliv (lärarrollen, lärandet, arbetslivets kompetensbehov mm).

I grannländerna är det många utvecklingsprojekt i gång. Det satsas också seriöst på digital kompetens. Här ligger Norge långt framme med sitt ”program for digital kompetanse”. Danmark satsar på e-lärande och har även flera IT-kompetens-center, t.ex. KnowledgeLab.

Användning av Web 2.0 för pedagogiska ändamål är i Sverige alltjämt i sin linda. Det beror antagligen på att det är svårt att upptäcka och använda sig av de pedagogiska möjligheterna utan egen erfarenhet av till exempel bloggar och wikis. Det är något som dagens aktiva lärare inte har möjlighet att testa av olika anledningar. Men det finns några undantag.

I kommande LMS-versioner får vi troligen se inbyggda wiki- och bloggfunktioner både för individuellt arbete och för kollaboration. Paradoxalt nog ser det ut som om utvecklingen samtidigt går både mot personal learning environments, PLE, och mot alltmer ”Corporate Learning”, collective intelligence, talent and people management samt kollaboration.

Web 2.0 har också en stark kommersiell inriktning, kanske framför allt i USA. Utan att vi kanske förstod var sajter som Amazon.com föregångare. De sålde böcker med hjälp av kundkretsens recensioner. Numera talar man snarare om ratings och rekommendationer.

Om den enorma affärspotential som Web 2.0 innebär handlar amerikanen Chris Andersons bok The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More (2006). Han myntade begreppet redan i oktober 2004 i en artikel iWired Magazine. Den ”långa svansen” syftar på en grafisk representation av alla de potentiella kunder som har ett bredare intresse än de centralt distribuerade stora hittarna. Bild från Chris Andersons blogg.

Normalt gäller 80/20-regeln, dvs: 20% av produkterna ger 80% av inkomsterna. Men Anderson talar istället om 98-procentsregeln. I en bransch som handlar med digitalt innehåll behövs inte stora fysiska lagringsytor eller dyrbara produktlanseringar. Istället kan man satsa på mångfald och på produkter som inte köps av den stora massan, men som sammantaget ändå når ut till en minst lika stor målgrupp. Ett exempel är LastFM, en stor social musikplattform. som erbjuder musik för alla smaker.

I den svenska Web 2.0-världen är Facebook idag lite av ett nav. Nu börjar företagen att följa vad som ventileras och själva använda sig av Facebook för att möta kunderna där de befinner sig. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.133637

Möjligheten att infoga Rich Internet Applications RIA innebär en helt ny situation för de etablerade medierna. Med YouTube och TV på nätet, exempelvis Joost, måste de etablerade TV-företagen konkurrera på lika villkor med alla andra producenter, professionella såväl som amatörer. Detta och många andra liknande exempel ger en ökande betydelse till Web 2.0:s demokratiska dimension.

Händelser, t.ex. seminarier och konferenser
Eden-konferensen i november, Nätverket för digitala lärresurser, On line Educa,
DIU seminarium 17 december SVIT07 om digital kompetens och medier: TV och material om film, spel och webb som digtal kompetens,
Inbjudan: Digitala lärresurser och digital kompetens”,

Nordisk minisymposium Telenor, Fornebu, 4. mars 2008: How to use Web 2.0 toolbox for teaching? http://www.nade-nff.no/

Forskning och publikationer

Det kommer ut många böcker, papers, avhandlingar och internetpublikationer men området är ganska nytt så det är först nu som forskningen börjar att ge resultat.

Exempel på skribenter

 • Stephen Downes, verksam vid National Research Council, Institute for Information Technology, Moncton, New Brunswick, Canada: online learning, content syndication, and new media.
 • Web 2.0-kritikern Andrew Keen, utdrag ur boken The Cult of the Amateur,
  Keens blogg.
 • James Surowiecki The Wisdom of Crowds: Small groups exhibit more intelligence than isolated individuals and that collective intelligence, that emerges from the collaboration and competition of many individuals, shapes business, economies, societies and nations.)
 • Marc Prensky: (Do they think differently? Om digitala infödingar och digitala immigranter) Prenskys blogg.
 • Will Richardson har skrivit boken Blogs, Wikis, Podcasts and other Powerful Web Tools for Classrooms. Han är flitig både på sin wiki och sin blog.
 • Elza Dunkelz blog Nätkulturer Hennes avhandling heter Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet, artiklar som kan laddas ned
 • Fredrik Paulssons blogg
 • Kollegiets bloggar Unga nätkulturer och Omvärldsbloggen

2. Ser du några trender i det som sker inom området?

Trender eller ”hypar”? Svårt att säga vad som är vad. Här är några områden som det pratas mycket om för närvarande. Det som ofta är en hype för vissa har inte på långa vägar nått klassrummen ute i landet. Så är det en ”hype” trots att ingen praktiskt använder det?

 • Arbetslivets lärande och e-learning 2.0
 • PLE, Personal learning environments, förs fram både som alternativ till LMS och som lärverktyg tillsammans med wikis, bloggar och andra Web 2.0-verktyg i skola och arbetsliv.
 • Sociala nätverk och nya generationens webbläsare, exempelvis Flock som bygger in gränssnitt från de sociala nätverk som man är medlem i.
 • Virtuella världar: Second Life har dock en ganska hög teknisk tröskel att ta sig över.
 • Dataspel och lärande

Workshop i Laxå och Hallsberg december 10, 2007

Posted by Peter Johansson in Bloggar, Wikis, Workshop.
Tags: , ,
comments closed

Just nu befinner jag mig hos vuxenutbildningen i Laxå och kör en workshop i Webb 2.0 och lärande tillsammans med min goda vän och kollega Pelle. Det är två halvdagar idag och en halvdag imorgon fast då i Hallsberg. Halvdagarna börjar med en föreläsning som jag brist på annat fortfarande lite ironiskt kallar ”Brave new world 2.0”. Det blev runt en timmes diskussion runt begrepp som digital kompetens, samhällsutveckling, källkritik, demokrati och mycket annat som kan komma att påverka lärandet. Efter ett par exempel av webb 2.0 relaterade verktyg som kan användas för att stödja lärandet så var det dags för workshop.

Workshop med wikis och bloggar
Vi har funderat lite på hur man på bästa sätt skapar förutsättningar till en bra workshop för att testa verktyg som bloggar, wikis och till exempel Youtube. Framförallt för att det är inga verktyg som (åtminstone inte för mig) är så direkta. Med det menar jag att för att man t.ex ska få en känsla för vad det innebär att blogga så tar det kanske några veckor. Även om det rent tekniskt är lätt att skriva inlägg så kan det vara svårare att förstå värdet av att själv blogga. Det är likadant med en wiki. Efter en hel del funderande valde vi dock att ge dom några uppgifter som de gruppvis använder en wiki för att diskutera och besvara. Nästa steg var att arbeta individuellt och skapa en egen blogg. (Vi använde Blogger då). När alla hade publicerat sitt första blogginlägg avrundades halvdagarna med att visa hur relativt lätt det är att addera video och presentationer i bloggen och göra den multimedial. Därefter lite mer spånande runt hur det kan användas i undervisningen och sedan tog tiden slut. 3 timmar går ibland väldigt snabbt!

Maktkamp 2.0 december 5, 2007

Posted by Peter Johansson in Bloggar, Samhällsutveckling, Skolan, Youtube.
Tags: , , ,
comments closed

På SvD:s ledarsida kunde man under gårdagen läsa en artikel med rubriken  Makt 2.0 – Poliktik i det virtuella samhället.

Det finns ett gap mellan dem som förstår sig på den virtuella verkligheten och dem som inte gör det. Och det är just en maktfråga. Inflytande i verkliga livet kommer i allt högre grad att förutsätta att man förstår sig på Makt 2.0.” (SvD, 3 december 2007).

Därefter kommer några exempel på hur amerikanska politiker på mindre smickrande sätt har hamnat i rampljuset på Youtube. I vissa fall med så allvarliga konsekvenser att deras politiska karriär fått en rejäl törn. Artikeln i SvD ger exempel genom att länka till följande Youtube-klipp:

Ett annat exempel är hur demokraternas kandidater i USA:s presidentval använde Youtube där medborgare via webbkameror skickade in frågor som sedan besvarades av kanditaterna.

Hur kommer det se ut i Sverige 2010 när det är dags för nästa val? Hur stor genomslagskraft kommer bloggare att ha? Kommer partiledardebatt ske på webben? Kommer sajter som Youtube användas för att skapa debatt på liknande sätt?

Utvecklingstrappa i bloggandet november 20, 2007

Posted by Peter Johansson in Böcker, Bloggar.
Tags:
comments closed

Johan plockar det bästa ur Will Richardson bok Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for Classrooms och funderar runt innehållet på sin blogg. Det är något år sedan jag själv läste boken och det intressant att bli påmind om hur bra boken är som introduktion till bloggande i undervisningen.

Ett bra exempel är Johans exempel: utvecklingstrappa i bloggandet.

Johan hittade också nedanstående presentation från SlideShare och den var så kul att den givetvis får plats i min blogg också:

Historia B, Svenska A – webb 2.0 november 15, 2007

Posted by Peter Johansson in Bloggar, Projekt, Vuxenutbildning, Wikis.
Tags: , ,
comments closed

Hur webb 2.0 kan användas i utbildningen är det många som pratar om för närvarande och jag har nöjet att vara handledare i några projekt som ska undersöka det i praktiken. Idag har jag varit i Malmö och träffat Magnus och Johan från Liber Hermods som arbetar med två projekt:

Webb 2.0 och Historia B

Publicera och reflektera – att lära genom att skapa. Bloggar i Svenska A

Passade även på att föreläsa om webb 2.0, personliga lärmiljöer och e-lärande 2.0 med allt vad det innebär för några av deras kollegor på företaget. Hoppas att jag både kunde ge lite klarhet och inspirera på samma gång!

Här är presentationen från föreläsningen: