jump to navigation

Nytänkande krävs för att IT ska förändra skolan januari 30, 2008

Posted by Peter Johansson in Blandat, Skolan.
comments closed

Stefan Pålsson rapporterar från BETT-mässan med fokus på användning av IT i skolan.

”Hassell, Wright och Morgan menar att det i grund och botten krävs en mental omställning när det gäller synen på skola, utbildning och lärande. Det rör sig alltså inte om några tekniska finjusteringar, utan om ett helt nytt sätt att tänka. Dagens samhälle ställer helt andra krav på kunskaper, färdigheter och ett livslångt lärande – och därför måste skolan förändras. Men för att det ska bli möjligt, krävs en ökad förståelse för IT och pedagogiska förändringar bland allmänheten. Annars blir det svårt att få fart på nytänkandet.”

Där har de naturligtvis en poäng men jag tror att i Sverige är bromsklossen fortfarande just tekniken. Gamla datorer och IT-avdelningar som helt eller delvis låser ute lärarna från möjligheten att använda datorn som ett redskap i undervisningen. Det kan ta månader innan man får ett program installerat och sajter som youtube och flickr är helt blockerade. Men det kanske också behövs en attitydförändring hos en del lärare gentemot användningen av IKT? Det behövs fler som med klarhet kan berätta på ett motiverande sätt hur IKT kan användas i utbildningen? Jag möter till exempel ibland lärare som inte använder e-post och med alla medel försöker hålla sig borta från Internet.

Annonser

Maktkamp 2.0 december 5, 2007

Posted by Peter Johansson in Bloggar, Samhällsutveckling, Skolan, Youtube.
Tags: , , ,
comments closed

På SvD:s ledarsida kunde man under gårdagen läsa en artikel med rubriken  Makt 2.0 – Poliktik i det virtuella samhället.

Det finns ett gap mellan dem som förstår sig på den virtuella verkligheten och dem som inte gör det. Och det är just en maktfråga. Inflytande i verkliga livet kommer i allt högre grad att förutsätta att man förstår sig på Makt 2.0.” (SvD, 3 december 2007).

Därefter kommer några exempel på hur amerikanska politiker på mindre smickrande sätt har hamnat i rampljuset på Youtube. I vissa fall med så allvarliga konsekvenser att deras politiska karriär fått en rejäl törn. Artikeln i SvD ger exempel genom att länka till följande Youtube-klipp:

Ett annat exempel är hur demokraternas kandidater i USA:s presidentval använde Youtube där medborgare via webbkameror skickade in frågor som sedan besvarades av kanditaterna.

Hur kommer det se ut i Sverige 2010 när det är dags för nästa val? Hur stor genomslagskraft kommer bloggare att ha? Kommer partiledardebatt ske på webben? Kommer sajter som Youtube användas för att skapa debatt på liknande sätt?