jump to navigation

Social media classroom oktober 29, 2008

Posted by Peter Johansson in Blandat, Bloggar, Personliga lärmiljöer, Web 2.0.
Tags:
comments closed

Howard Rheingold har varit initiativtagare till att skapa Social Media Classroom. En lärmiljö som kan beskrivas som en blandning av en lärplattform och webbaserade sociala medier. Att klassrum finns med i rubriken är förvånande efter det är väl just ur detta rum man vill komma med sociala medier?

Det finns inte vad jag kan se några skärmdumpar på hur det hela ser ut men på hans videoblogg finns en video som ger en inblick.

Stefan Pålsson har skrivit mer om Social media classroom på Omvärldsbloggen

Annonser

What do you want your PLE to be able to do? juli 2, 2008

Posted by Peter Johansson in Personliga lärmiljöer.
Tags: ,
comments closed

Graham Atwell har satt ihop en lista på vad en webbaserad personlig lärmiljö (PLE) ska kunna göra. Beskrivningen passar bra in på hur min personliga lärmiljö ser ut och vad den gör. En blandning av en RSS-läsare, bloggar, twitter, flickr, zoho writer och diigo sköter om en stor del av vad som beskrivs av Atwell.

Personliga lärmiljöer – En första skiss juni 25, 2008

Posted by Peter Johansson in Personliga lärmiljöer.
Tags:
comments closed

Har precis gjort en grafisk modell som ska ge en grov överblick på vad personliga lärmiljöer kan vara för något. Behövs en del finputsning men just nu ser den ut så här:

E-portfolio, personliga lärmiljöer och webb 2.0 april 21, 2008

Posted by Peter Johansson in E-portfolio, Personliga lärmiljöer.
Tags: ,
comments closed

Det finns några platser kvar till konferensen ifall ni har glömt att anmäla er.  : )

Skillnaden mellan en lärgemenskap och personlig lärmiljö april 17, 2008

Posted by Peter Johansson in Lärgemenskaper, Personliga lärmiljöer.
Tags: , ,
comments closed

Många begrepp som ska samsas ibland. I projektets wiki har vi kort diskuterat skillnaden mellan en lärgemenskap och en personlig lärmiljö. Så här tänker jag om det:

Flera kriterier skiljer lärgemenskaper från personliga lärmiljöer, men kanske framförallt att individen är i centrum och valet av egna verktyg för kunskapsbyggande. En lärgemenskap kan mycket väl vara en del av den personliga lärmiljön men den personliga lärmiljön kan inte enbart bestå av en lärgemenskap. Den personliga lärmiljön är själva kittet mellan lärgemenskaper, informell och formell utbildning. Utifrån perspektivet livslångt lärande är det också skillnad mellan en lärgemenskap och en personlig lärmiljö. En lärgemenskap befinner sig man ofta i under en kortare tid men den personliga lärmiljön kvarstår (även om verktygen kommer att ändra på sig).

Vad tror ni? Är jag ute och cyklar? Kommentera gärna!

Personliga lärmiljöer i all enkelhet april 16, 2008

Posted by Peter Johansson in Personliga lärmiljöer.
Tags: ,
comments closed

Som jag tidigare har bloggat om så ingår jag i ett mindre projekt där vi undersöker vad en personlig lärmiljö kan vara. Det finns ett stort antal olika förklaringsmodeller på nätet som försöker förklara det hela på mer eller mindre komplexa sätt. Så jag blev nästintill lättad när jag läste Darcy Normans blogg där det finns en förklaring som är betydligt luftigare och skön i sin enkelhet:


Från: http://www.darcynorman.net/2008/03/05/on-the-ple/

Sedan utvecklar han det en aning:

Darcy menar också att verktyg kommer och går och det enda konstanta är vikten av att människor ingår i ekvationen. Det håller jag med om.

Personliga lärmiljöer – struktur och verktyg mars 26, 2008

Posted by Peter Johansson in Personliga lärmiljöer.
Tags:
comments closed

Börjar att gräva mig djupare i allt vad personliga lärmiljöer (PLE) kan vara och inte vara. Wikipedia länkar mig vidare till bloggar där diskussionen pågår. Läsvärt för intresserade är:

Towards a Personal Learning Environment Framework

Personal Learning Tools and Technologies


E-portfolio, personliga lärmiljöer och webb 2.0 mars 25, 2008

Posted by Peter Johansson in E-portfolio, Personliga lärmiljöer, Seminarier, Web 2.0.
Tags: , ,
comments closed

E-portfolio, personliga lärmiljöer och webb 2.0 i utbildning och vägledning – att synliggöra vuxnas livslånga och livsvida lärande är namnet på ett seminarium som CFL anordnar den 7 maj i Stockholm. Där kan ni bland annat lyssna på Graham Attwell som ska prata om personliga lärmiljöer och Stefan Pålsson (omvärldsbloggare inom området IT och lärande).

Jag ska själv medverka under seminariet med en programpunkt som heter Bloggar, wikis och sociala nätverk i vuxenutbildningen där jag utifrån praktiska exempel ska visa hur dessa verktyg kan användas i vuxenutbildningen. Seminariet är kostnadsfritt och CFL bjuder på lunch och fika under dagen. Läs mer om seminariet här.

Personliga lärmiljöer och digital kompetens mars 19, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Personliga lärmiljöer.
Tags: ,
comments closed

För några veckor sedan så startade vi upp två interna projekt för att få möjlighet att fördjupa oss inom områden som är eller kan bli intressanta för vuxenutbildningen. Först ut är begreppet personliga lärmiljöer (ofta används också den engelska förkortningen PLE, Personal Learning Environments). Med personliga lärmiljöer menar vi här en (valfri) uppsättning webb 2.0 relaterade verktyg som används för det individuella lärandet. Vilka för och nackdelar finns ur ett livslångt lärandeperspektiv och vilka pedagogiska aspekter finns det att ta ställning till. Väldigt spännande!

Det andra är begreppet digital kompetens som många pratar om just nu. Men vi ska titta på det ur ett vuxenutbildningsperspektiv. Vad är digital kompetens, hur får man den och hur kan man uppehålla kompetensen? Vi ska göra en del intervjuer och försöka sätta fingret på några av dessa frågor.

Vad händer nu inom IT och lärande, e-lärande och webb 2.0 januari 23, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Digitala lärresurser, E-lärande 2.0, Personliga lärmiljöer, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

En arbetskollega intervjuade mig för några månader sedan om vad som händer inom IT och lärande. Fick en sammanfattning på mina svar som jag publicerar nedan.

Digitala lärresurser och digital kompetens
Det känns som att diskussionen i Sverige om digitala lärresurser börjar bli mera självklar. Utifrån Europaparlamentets och rådets rekommendation av 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande börjar man också ta frågan om nyckelkompetens nr 4, dvs. mediekompetens/digital kompetens på större allvar. Detta avspeglas på exempelvis MSU:s, Skolverkets, KK-stiftelsens och Diu:s olika webbplatser/bloggar. Man är dock fortfarande ganska otydliga om vilka konsekvenser detta för med sig för skola och arbetsliv (lärarrollen, lärandet, arbetslivets kompetensbehov mm).

I grannländerna är det många utvecklingsprojekt i gång. Det satsas också seriöst på digital kompetens. Här ligger Norge långt framme med sitt ”program for digital kompetanse”. Danmark satsar på e-lärande och har även flera IT-kompetens-center, t.ex. KnowledgeLab.

Användning av Web 2.0 för pedagogiska ändamål är i Sverige alltjämt i sin linda. Det beror antagligen på att det är svårt att upptäcka och använda sig av de pedagogiska möjligheterna utan egen erfarenhet av till exempel bloggar och wikis. Det är något som dagens aktiva lärare inte har möjlighet att testa av olika anledningar. Men det finns några undantag.

I kommande LMS-versioner får vi troligen se inbyggda wiki- och bloggfunktioner både för individuellt arbete och för kollaboration. Paradoxalt nog ser det ut som om utvecklingen samtidigt går både mot personal learning environments, PLE, och mot alltmer ”Corporate Learning”, collective intelligence, talent and people management samt kollaboration.

Web 2.0 har också en stark kommersiell inriktning, kanske framför allt i USA. Utan att vi kanske förstod var sajter som Amazon.com föregångare. De sålde böcker med hjälp av kundkretsens recensioner. Numera talar man snarare om ratings och rekommendationer.

Om den enorma affärspotential som Web 2.0 innebär handlar amerikanen Chris Andersons bok The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More (2006). Han myntade begreppet redan i oktober 2004 i en artikel iWired Magazine. Den ”långa svansen” syftar på en grafisk representation av alla de potentiella kunder som har ett bredare intresse än de centralt distribuerade stora hittarna. Bild från Chris Andersons blogg.

Normalt gäller 80/20-regeln, dvs: 20% av produkterna ger 80% av inkomsterna. Men Anderson talar istället om 98-procentsregeln. I en bransch som handlar med digitalt innehåll behövs inte stora fysiska lagringsytor eller dyrbara produktlanseringar. Istället kan man satsa på mångfald och på produkter som inte köps av den stora massan, men som sammantaget ändå når ut till en minst lika stor målgrupp. Ett exempel är LastFM, en stor social musikplattform. som erbjuder musik för alla smaker.

I den svenska Web 2.0-världen är Facebook idag lite av ett nav. Nu börjar företagen att följa vad som ventileras och själva använda sig av Facebook för att möta kunderna där de befinner sig. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.133637

Möjligheten att infoga Rich Internet Applications RIA innebär en helt ny situation för de etablerade medierna. Med YouTube och TV på nätet, exempelvis Joost, måste de etablerade TV-företagen konkurrera på lika villkor med alla andra producenter, professionella såväl som amatörer. Detta och många andra liknande exempel ger en ökande betydelse till Web 2.0:s demokratiska dimension.

Händelser, t.ex. seminarier och konferenser
Eden-konferensen i november, Nätverket för digitala lärresurser, On line Educa,
DIU seminarium 17 december SVIT07 om digital kompetens och medier: TV och material om film, spel och webb som digtal kompetens,
Inbjudan: Digitala lärresurser och digital kompetens”,

Nordisk minisymposium Telenor, Fornebu, 4. mars 2008: How to use Web 2.0 toolbox for teaching? http://www.nade-nff.no/

Forskning och publikationer

Det kommer ut många böcker, papers, avhandlingar och internetpublikationer men området är ganska nytt så det är först nu som forskningen börjar att ge resultat.

Exempel på skribenter

 • Stephen Downes, verksam vid National Research Council, Institute for Information Technology, Moncton, New Brunswick, Canada: online learning, content syndication, and new media.
 • Web 2.0-kritikern Andrew Keen, utdrag ur boken The Cult of the Amateur,
  Keens blogg.
 • James Surowiecki The Wisdom of Crowds: Small groups exhibit more intelligence than isolated individuals and that collective intelligence, that emerges from the collaboration and competition of many individuals, shapes business, economies, societies and nations.)
 • Marc Prensky: (Do they think differently? Om digitala infödingar och digitala immigranter) Prenskys blogg.
 • Will Richardson har skrivit boken Blogs, Wikis, Podcasts and other Powerful Web Tools for Classrooms. Han är flitig både på sin wiki och sin blog.
 • Elza Dunkelz blog Nätkulturer Hennes avhandling heter Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet, artiklar som kan laddas ned
 • Fredrik Paulssons blogg
 • Kollegiets bloggar Unga nätkulturer och Omvärldsbloggen

2. Ser du några trender i det som sker inom området?

Trender eller ”hypar”? Svårt att säga vad som är vad. Här är några områden som det pratas mycket om för närvarande. Det som ofta är en hype för vissa har inte på långa vägar nått klassrummen ute i landet. Så är det en ”hype” trots att ingen praktiskt använder det?

 • Arbetslivets lärande och e-learning 2.0
 • PLE, Personal learning environments, förs fram både som alternativ till LMS och som lärverktyg tillsammans med wikis, bloggar och andra Web 2.0-verktyg i skola och arbetsliv.
 • Sociala nätverk och nya generationens webbläsare, exempelvis Flock som bygger in gränssnitt från de sociala nätverk som man är medlem i.
 • Virtuella världar: Second Life har dock en ganska hög teknisk tröskel att ta sig över.
 • Dataspel och lärande