jump to navigation

Arbete med digital kompetens tar tid januari 15, 2009

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens.
trackback

omvärldsbloggen skriver Stefan Pålsson om utvärderingen av Norges satsning på digital kompetens. Det ger en förståelse för hur lång tid det kommer att ta innan den digitala verkligheten frå genomslag på alla nivåer i skolan. Ett axplock ur inlägget:

”En fungerande infrastruktur och en god tillgång till datorer på skolorna är en nödvändig förutsättning, men Abelia påpekar att det naturligtvis inte är tillräckligt. Först och främst krävs det mer kunskap kring hur IT ska användas i undervisningen för att elevernas lärande verkligen ska kunna förbättras. Detta kräver i sin tur att både lärarutbildningen och satsningarna på kompetensutveckling fäster blicken på hur den digitala verkligheten ser ut och fungerar.”

”..Slutsatsen var att betoningen fortfarande ligger på ren verktygskompetens, det vill säga hur datorer och program ska användas. Författarna menar att lärarutbildningarna istället borde lägga vikten vid hur IT kan utnyttjas för att utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Men detta kräver både strukturella och mentala förändringar…”

och slutklämmen:
I grund och botten pekar de här rapporterna på behovet av att de sociala och kulturella mönster som styr hur beslutsfattare, skolledare, lärarutbildare och lärare tänker och agerar förändras – men sådana förändringar tar alltid betydligt längre tid än vad man tror.

Annonser
%d bloggare gillar detta: